Tốc độ sinh sản trung bình sau thời gian t năm của loài hươu Krata được mô tả bằng hàm số: img1. Hỏi rằng, sau 20 năm số lượng tối thiểu sẽ là bao nhiêu biết rằng ban đầu có 17 con hươu Krata và số lượng hươu img2 con được tính qua công thức: img3?

A.

2017.

B.

1000.

C.

2014.

D.

1002.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1img2  img3 

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...