Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên bang Nga năm 1990 là:

A.

3,6%.

B.

-3,6% .

C.

-4,1%

D.

4,1%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

-3,6% .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...