Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên bang Nga năm 2000 là:

A.

7%

B.

8%

C.

9%

D.

10%

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.