Tổng img1 bằng:                         

A.

A. img1

B.

B. img1         

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A

Ta có img1

Đáp án đúng là  A

.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...