Tổng img1 bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 (*) Thế img2 vào biểu thức (*), ta được: img3, (1) Thế img4 vào biểu thức (*), ta được: img5, (2) Cộng hai vế (1) và (2) ta được: img6img7.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...