Tổng các góc của tứ giác bằng:

A.

$360^{0}$

B.

$180^{0}$

C.

$720^{0}$

D.

$90^{0}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 8 - Tứ giác - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.