Tổng các nghiệm của phương trình img1 trên đoạn img2 là:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Xét img1: Thay vào phương trình thấy không thỏa mãn. Xét img2 img3  img4  img5  img6  img7  img8. Trước tiên ta cần chỉ ra giữa hai họ nghiệm img9img10 không có giá trị trùng nhau. Thật vậy: Giả sử img11 img12 img13: Vô lí vì img14 là số nguyên chẵn và img15 là số nguyên lẻ. Với img16 img17 img18các giá trị img19cần loại bỏ là img20img21img22img23img24img25.Tổng các giá trị này là img26 Với img27img28 img29các giá trị img30cần loại bỏ là img31img32img33img34img35. Tổng các giá trị này là img36 Vậy tổng nghiệm img37. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.