Tổng các nghiệm trong đoạn img1 của phương trình img2 bằng        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1 (1). Đặt img2  Có img3  (1)Trở thành: img4  img5  img6  Có img7 nên ta có các nghiệm img8  Vậy tổng các nghiệm img9 của phương trình đã cho là img10  

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.