Tổng của hai số là 140. Tìm hai số, biết 3 lần số lớn bằng 4 lần số bé.

A.

60 và 80

B.

50 và 90

C.

70 và 110

D.

80 và 120

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số bé là: $140:\left( {3 + 4} \right) \times 3 = 60$ Số lớn là: 140 – 60 = 80 Đáp số: 60 và 80.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.