Tổng của hai số là 90. Số thứ nhất bằng $\frac{7}{8}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

A.

42 và 48

B.

52 và 38

C.

62 và 28

D.

72 và 18

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số thứ nhất là: $90:\left( {7 + 8} \right) \times 7 = 42$ Số thứ hai là: 90 – 42 = 48 Đáp số: 42 và 48.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.