Tổng diện tích phần đất liền và các hải đảo ở nước ta là bao nhiêu (năm 2006)?

A.

331212 km2.

B.

322799 km2.

C.

327299 km2.

D.

329792 km2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

331212 km2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.