Tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô năm 1950 tăng bao nhiêu % so với trước chiến tranh?

A.

73%

B.

48%

C.

57%

D.

49%

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

73%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.