Tổng số liên kết đơn C-H trong 1 phân tử ankan X là 12. Vậy CTPT của X là:                         

A.

C3H8.

B.

C4H10.

C.

C5H12.

D.

C4H12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.