Tổng trữ lượng hải sản ở vùng biển nước ta khoảng:

A.

1,9-2,0 triệu tấn.

B.

2,9-3,0 triệu tấn.

C.

3,9-4,0 triệu tấn.

D.

4,9-5,0 triệu tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3,9-4,0 triệu tấn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.