Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình img1 bằng  

A.

img1 

B.

img1 

C.

9

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Điều kiện img1. Phương trình đã cho tương đương với img2 .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.