Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chù thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. chuyển quyền nhàn thân.
B. hành vi trái pháp luật.
C. mọi quan hệ dân sự.
D. kê khai tài sản thế chấp.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.