Trái nghĩa với “ngoài” là :

A.

trong

B.

trên

C.

trái

D.

cho

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.