Trận phục kích tiêu biểu của quân ta trên Đường số 4 diễn ra ở đâu?

A.

Ở đèo Bông Lau.

B.

Ở Khe Lau.

C.

Ở Đoan Hùng.

D.

Ở Bạch Thông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở đèo Bông Lau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.