Trạng thái ban đầu của khí lí tưởng được xác định bởi tham số áp suất P1 và thể tích V1. Trong quá trình dãn nở nào; đẳng áp hay đẳng nhiệt, đến thể tích V2 chất khí thực hiện công lớn hơn:

A.

Trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt.

B.

Trong quá trình dãn nở đẳng áp.

C.

Trong cả hai quá trình chất khí đều thực hiện một lượng công bằng nhau.

D.

Giá trị công được thực hiện phụ thuộc vào loại chất khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong quá trình dãn nở đẳng áp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.