Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do   

A.K+khi ra ngoài màng tạo cho ở phía trong của màng mang điện tích âm   
B.Na+khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng   
C.K+khi ra ngoài màng nên nồng độ của nó cao hơn ở phía trong của màng
D.K+khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.