Trên bàn có bày 2 loại bánh khác nhau, 4 loại mứt khác nhau và 5 loại trái cây khác nhau để cho khách dùng tráng miệng. Hỏi mỗi người khách có thể có bao nhiêu cách chọn một loại bánh hoặc một loại mứt hoặc một loại trái cây?                         

A.

A. 11

B.

B. 20

C.

C. 12

D.

D. 40

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Số cách chọn là: 2 + 4 + 5 = 11 (cách)  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...