Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp Α và Β cách nhau 100 cm dao động ngược pha, cùng chu kì 0,1 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 3 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với ΑB tại Β. Để tại M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn nhỏ nhất bằng:

A.

 15,06 cm.

B.

 29,17 cm.

C.

 20 cm.

D.

 10,56 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1 Vì hai nguồn ngược pha M có biên độ cực tiểu img2 Số đường cực tiểu trong vùng giao thoa: img3 M gần B nhất img4 Mà: img5  img6 

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...