Trên đường đi học em nhặt được một được một túi đồ trong đó có tiền và một số giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Em sẽ làm gì?

A.

Lấy tiền và vứt lại số giấy tờ đó ở vệ đường

B.

Lấy một số tiền và nhờ bố, mẹ trả lại túi đồ cho người mất

C.

Giữ nguyên mọi thứ và nhờ bố, mẹ liên lạc để trả lại người mất

D.

Lấy tiền rồi hủy hết giấy tờ có trong túi

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Trên đường đi học em nhặt được một được một túi đồ trong đó có tiền và một số giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Em sẽ giữ nguyên mọi thứ và nhờ bố, mẹ liên lạc để trả lại người mất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.