Trên đường từ Lạng Sơn rút chạy về Thái Nguyên quân Pháp phải đi qua địa phương nào?

A.

Khuổi Nọi.

B.

Na Sầm

C.

Võ Nhai.

D.

Bắc Sơn

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bắc Sơn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.