Trên đường vận chuyển trái phép hai bánh heroin, X đã bị bắt. X phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A.

Dân sự.

B.

Hình sự.

C.

Hành chính.

D.

Kỷ luật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm bị coi là tội phạm. Được quy định trong bộ luật hình sự.

Vì vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...