Trên mạch tổng hợp mARN của gen, enzim ARN - pôlymeraza đã di chuyển theo chiều

A.

từ 5’ đến 3’.

B.

từ 3’ đến 5’.

C.

chiều ngẫu nhiên.

D.

từ giữa gen tiến ra 2 phía.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

từ 3’ đến 5’.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.