Trên mặt phẳng img1 ta xét một hình chữ nhật img2 với các điểm img3, img4img5, img6. Một con châu chấu nhảy trong hình chữ nhật đó tính cả trên cạnh hình chữ nhật sao cho chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại các điểm có tọa độ nguyên(tức là điểm có cả hoành độ và tung độ đều nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống các điểm img7img8.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:     Gọi img1 “Con Châu Chấu nhảy trong hình chữ nhật img2 và cả trên các cạnh của hình chữ nhật đó, chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại các điểm có tọa độ nguyên” Do img3img4 số img5. Do img6img7 số img8. Số phần tử của không gian mẫu là: img9 Gọi img10“Con Châu Chấu luôn đáp xuống các điểm img11img12img13  Số phần tử của img14 là: img15 Xác suất cần tìm là img16. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.