Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Xét ba điểm A, B và C với B là trung điểm của đoạn AC. Điểm A cách điểm nút C một đoạn gần nhất 10 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để hai lần liên tiếp điểm A có li độ bằng biên độ dao động của điểm B là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là ?         

A.

0,5 m/s.

B.

0,4 m/s.

C.

0,6 m/s.

D.

1,0 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1 

Biên độ dao động của phần tử khi có sóng dừng img2, với d là khoảng cách từ điểm đang xét đến nút gần nhất, A là biên độ bụng img3 Dễ thấy rằng khoảng thời gian liên tiếp để li độ A bằng biên độ của B là img4.

Tốc độ truyền sóng trên dây img5  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.