Trên sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10 cm, khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với điểm M là 0,1 giây. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.

A.

200 cm/s.

B.

180 cm/s.

C.

65 cm/s.

D.

75 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

200 cm/s.

+ Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp trung điểm của đoạn MN có cùng li độ với điểm M chính là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng  T/2 = 0,1s  T = 0,2s.

+ Mặt khác: MN = λ/4 = 10 cm  λ = 40 cm.

 Tốc độ truyền sóng trên dây: v = λ/T = 200 cm/s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...