Trên sợi dây hai đầu cố định, chiều dài 1,2 m xuất hiện sóng dừng với 4 nút sóng (kể cả hai nút ở hai đầu). Điều nào sau đây là SAI ?         

A.

Bước sóng là 0,8 m.

B.

Các điểm nằm giữa hai nút liên tiếp dao động cùng pha.

C.

Khoảng cách giữa một nút và một bụng cạnh nó là 0,8 m.        

D.

Các điểm nằm ở hai bên một nút của hai bó sóng liền kề dao động ngược pha.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

A. Đúng, vì dây 2 đầu cố định nên img2.

B. D. Đúng (các điểm nằm trong một bó sóng luôn dao động cùng pha; nằm ở 2 bó kế tiếp luôn dao động ngược pha). C. Sai, vì khoảng cách giữa một nút và một bụng bằng img3.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.