Trên thế giới hiện nay sử dụng khoảng bao nhiêu đầu xe ô tô:

A.500 triệu đầu xe ô tô.
B.800 triệu đầu xe ô tô.
C.900 triệu đầu xe ô tô.
D.700 triệu đầu xe ô tô.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Chú thích: Mục II, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.