Treo quả cầu khối lượng m vào một lò xo tại nơi có gia tốc trọng trường g. Cho quả cầu dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng. Lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật được tính theo biểu thức :  

A.

 Fmax = kA.

B.

Fmax = mg – kA.

C.

 Fmax = mg + kA.

D.

Fmax = mg + kA.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên lò xo được xác định bằng biểu thức img1  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.