Treo rèm nhung trước của phòng làm việc để chống ô nhiễm tiếng ồn vì rèm nhung

A.

hấp thụ âm tốt.

B.

phản xạ âm tốt.

C.

phản xạ âm theo nhiều hướng.

D.

phản xạ âm kém

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Rèm nhung hấp thụ âm tốt nên nó được dùng để chống ô nhiễm tiếng ồn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.