** Treo vào đầu dưới lò xo một vật khối lượng m thấy nó bị kéo giãn dài thêm 90 (mm). Dùng tay kéo vật xuống thấp theo phương thẳng đứng một đoạn dài 36 (mm) rồi buông tay ra. Thời gian thực hiện 40 dao động toàn phần đo được là t = 24 (s).

Gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm là:

A.

g = 9,9 (m/s2).

B.

g = 9,56 (m/s2).

C.

g = 3,94 (m/s2).

D.

g = 9,8 (m/s2).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

g = 9,9 (m/s2).

Chu kì T =  = 0,60 (s); T = 2π T2 = 4π2.

Do: k = nên T2 = 4π2 = 4π2.

Suy ra: g = 4π2. = 4.3,142 = 3,142.

Vậy g = 9,856 = 9,9 (m/s2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.