Trở ngại trong việc phát triển giao thông vận tải ở nước ta hiện nay là do:

A.

Địa hình, kĩ thuật và vốn đầu tư.

B.

Sự phát triển các ngành kinh tế còn chậm.

C.

Ý thức của người tham gia giao thông kém.

D.

Thiếu lực lượng lao động trong ngành giao thông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Địa hình, kĩ thuật và vốn đầu tư.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.