Trộn lẫn 200 (ml) dung dịch Al3+ và 300 (ml) dung dịch OH- thu được dung dịch X trong đó nồng độ  là 0,2M, khối lượng dung dịch giảm 7,8 gam. Số mol  trong dung dịch là:

A.

0,02.

B.

0,06.

C.

0,05.

D.

0,10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,10.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.