Trong ba tổ chức cộng sản được thành lập năm 1929, tổ chức nào ra đời sớm nhất?

A.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

B.

Đông Dương Cộng sản đảng.

C.

Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.

D.

An Nam Cộng sản đảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đông Dương Cộng sản đảng thành lập ngày 17/ 6/1929.

An Nam Cộng sản đảng thành lập tháng 8/1929.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập tháng 9/1929.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...