Trong bài “Buôn Chư Lênh đón cô giáo” , cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì ?

A.

Để mở trường dạy học

B.

Để hướng dẫn bà con cách làm nương

C.

Để vận động bà con đến lớp

D.

Để quyên góp ủng hộ bà con

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...