Trong bài “Đất Cà Mau”, từ nào được dùng để chỉ sự trôi nổi, phồng lên rồi lại xẹp xuống ?

A.

Phập phều

B.

Phập phồng

C.

Phập phù

D.

Phập phờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Em cần nắm được nghĩa của từ “phập phều” chỉ sự trôi nổi, phồng lên rồi lại xẹp xuống.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...