Trong bài đọc “Con chim chiền chiện”, câu thơ nào nói tới tâm trạng của con chim chiền chiện ?

A.

Lòng chim vui nhiều

B.

Chim bay, chim sà

C.

Chim biến mất rồi

D.

Bay vút, vút cao

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.