Trong bài đọc "Người liên lạc nhỏ", Kim Đồng nói mình đi đâu khi bọn lính hỏi ?

A.

Đi đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm

B.

Đi đón già làng về uống rượu

C.

Dẫn đường cho cụ già bị lạc đường

D.

Cùng già làng đi làm nương

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...