Trong bài đọc “Trăng ơi… từ đâu đến ?”, theo trí tưởng tượng của tác giả thì trăng không đến từ đâu ?

A.

Từ những bài giảng của cô giáo

B.

Từ lời mẹ ru

C.

Từ cánh rừng xa

D.

Từ biển xanh diệu kì

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.