Trong bài tập đọc “Một người chính trực”, ai là người hầu hạ Tô Hiến Thành khi ông lâm bệnh nặng ?

A.

Vũ Tán Đường

B.

Long Xưởng

C.

Long Cán

D.

Trần Trung Tá

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...