Trong bài tập đọc “Vẽ trứng”, vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán ?

A.

Vì thầy chỉ cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng.

B.

Vì thầy không cho Lê-ô-nác-đô vẽ bất cứ thứ gì.

C.

Vì thầy để cho Lê-ô-nác-đô thích vẽ gì thì vẽ.

D.

Vì thầy không cho Lê-ô-nác-đô vẽ trứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.