Trong bối cảnh thế giới phân chia thành hai cực, hai phe, nguyên tắc hoạt động được xem là có ý nghĩa thực tiễn nhất của Liên hợp quốc là

A.

giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B.

không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

C.

bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

D.

chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp : phân tích, đánh giá Cách giải: Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai được hình thành là trật tự thế giới hai cực Ianta, đứng đầu hai phe Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa là Liên Xô và Mĩ. Những hành động cụ thể của hai phe này làm cho mối quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng, đối đầu. Nguyên tắc chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc) là nguyên tắc có ý nghĩa thực tiễn nhất, nó khiến 5 năm nước này phải đứng chung trong một trận tuyến giải quyết những vấn đề mang tính quốc tế, kiềm tỏa lẫn nhau, hạn chế quyền lực của một nước nào đó nổi trội trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.    Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.