Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. img1
B. img1
C. img1
D. img1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích: Theo định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.