Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không có nghĩa?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có điều kiện xác định của hàm số mũ img1là: img2  .

Nên biểu thức sai là C.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.