Trong các cấu hình electron sau, cấu hình nào viết sai ?

A. 1s22s2 Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. 1s22s2 Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. 1s22s2 Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. 1s22s2 Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.