Trong các cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc có đường kính.

A.

         11 nm

B.

         2nm

C.

         30 nm

D.

         300 nm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...