Trong các chiến dịch ta mở từ cuối năm 1950 đến xuân - hè năm 1953, chiến dịch nào thể hiện tình đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào

A.

Chiến dịch Thượng Lào.

B.

Chiến dịch Tầy Bắc.

C.

Chiến dịch Hòa Bình

D.

Chiến dịch Trần Hưng Đạo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiến dịch Thượng Lào.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.